หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์องค์กร
“ศูนย์กลางการประสาน และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค”

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์ วงศ์ทองเจริญ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายวรศักดิ์ วงศ์ทองเจริญ

  รองฯ องค์การบริหารส่วนตำบล 1

 • thumbnail

  สิบเอกสง่า ดินรมรัมย์

  รองฯ องค์การบริหารส่วนตำบล 2

 • thumbnail

  นายพงษ์ศักดิ์ หลักงาม

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล