หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์ วงศ์ทองเจริญ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

 • thumbnail

  นายวรศักดิ์ วงศ์ทองเจริญ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

 • thumbnail

  นายดวง ยันละหา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง