หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง:-

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยลึก บริเวรบ้านประคำดงถึงสะพานบ้านหนองแต้ ม.3 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet