หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์องค์กร
“ศูนย์กลางการประสาน และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค”

เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
  • 54 หมู่ 8 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  • โทร 044 666474
  • แฟกซ์ 044 666475
  • info@nonkhwang.go.th