หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง:-

ม.9(8)เกณฑ์มาตรฐานสร้างความโปร่งใสฯ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน -รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

ม.9(8)เกณฑ์มาตรฐานสร้างความโปร่งใสฯ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน -รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น