หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายไพศาล เกินขุนทด

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

 • thumbnail

  นางสีนวล ไชยสำโรง

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

 • thumbnail

  สิบตำรวจโทสัญญา สายแวว

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

 • thumbnail

  นายคาร พลึกรุ่งโรจน์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ สวัสดิ์รัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2

 • thumbnail

  นายทรงเดช จ้อยสาคู

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3

 • thumbnail

  นายคำขาน หัดสูงเนิน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4

 • thumbnail

  นายไพล พลึกรุ่งโรจน์

  สมาชิกสภาองร์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6

 • thumbnail

  นางปิน สมานมิตร

  สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7

 • thumbnail

  นายสุนทร อินสำราญ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9