หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสถาพร เนาวบุตร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0880493132

 • thumbnail

  นายเกียรติ อินต๊ะมล

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นางสาวพจนาภรณ์ นันโช

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสมจิตร ชำรัมย์

  พนักงานผลิตน้ำประปา