หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

กองช่าง

 • thumbnail

  ส.ต.ท.สัญญา สายแวว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  098-4542987

 • thumbnail

  นายเกียรติ อินต๊ะมล

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  ว่าง

  นักจัดการงานช่าง

 • thumbnail

  นางสาวพจนาภรณ์ นันโช

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสมจิตร ชำรัมย์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายพรรณกรณ์ พรมหงษ์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายศักดิ์ดา บุญด้วง

  คนงานทั่วไป