หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายไพศาล เกินขุนทด

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  080-7394714

 • thumbnail

  นางสีนวล ไชยสำโรง

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  061-4866728

 • thumbnail

  สิบตำรวจโทสัญญา สายแวว

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  098-4542987

 • thumbnail

  นายคาร พลึกรุ่งโรจน์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1

  082-8635766

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ สวัสดิ์รัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2

  064-1923711

 • thumbnail

  นายทรงเดช จ้อยสาคู

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3

  091-7803476

 • thumbnail

  นายคำขาน หัดสูงเนิน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4

  087-4440899

 • thumbnail

  นายไพล พลึกรุ่งโรจน์

  สมาชิกสภาองร์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6

  091-3421961

 • thumbnail

  นางปิน สมานมิตร

  สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7

  064-4098224

 • thumbnail

  นายสุนทร อินสำราญ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9

  080-5704378