หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางวนิดา วัชรินทรางกูร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางเบญญาภา เกื้อเกศกุล

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายนรินทร์ มารรัมย์

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางณัฏฐณิชา ปัญโย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายทวาสิน คงถือมั่น

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน